Metabolizma Nedir? Kaça Ayrılır?

metabolizma

Metabolizma: Canlılar büyüme, gelişme ve tüm yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için vücut içine madde alımı yaparlar. Vücuda alınan bu maddeler çeşitli değişikliklere uğrarlar ve özümsenirler. Bunun sonucunda ortaya çıkan yararlı maddeler vücudun çeşitli yerlerine gönderilir. İşe yaramayan atık maddeler ise çeşitli yollarla dışarı atılır. Vücuda dağılan yararlı maddeler, ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılır.

» Devamını Oku

Biyom Nedir? Çeşitleri | Özellikleri Nelerdir?

biyom

Biyom; yeryüzünde hayvan ve bitkiler ile çevrelerine uyum sağlayan çok büyük ekolojik bölgelere biyom denir. Biyomlar içinde kendine özgü bitki örtüsü, hayvan ve iklim taşımaktadır. Biyomlar iklim koşullarına göre ayrıldığından bitki türlerini ve hayvanların yaşamını etkiler. Biyomlar Karasal biyomlar ve su biyomları olarak iki gruba ayrılır. A) Karasal biyomlar: İçinde

» Devamını Oku

Bitkisel Enerji Kaynakları Nelerdir? Kullanım Alanları ?

Bitkisel enerji

Bitkisel enerji kaynağı nedir? Bitkisel enerji: Günlük yaşantımızda bizlerin güneşe muhtaç olduğu kadar bitkilerinde ihtiyaç kaynağı güneştir. Çünkü bitkilerin büyümesi, gelişmesi için bir ana enerji kaynağı güneş. Bitkilerin tüm evrelerini öğreniriz ve kolay bir şekilde büyüyüp gelişmeleri ve hatta fotosentez yapmaları için gereklidir. Bitkisel enerji, bitkilerin fotosentez yaptığı zaman elde

» Devamını Oku

Bilgi Nedir, Ne Demektir? Temel Bilgi Anlamı

bilgi nedir

  Bilgi nedir : Bilgi subje ve obje kavramları ile açıklanır. Buna göre bilgi; obje ile subje arasında oluşan ilişkinin felsefe alanında en çok incelenen ve üzerine düşünülen kavramlardan biri olduğu gibi; bilginin doğa ilgilenen felsefe dalına epistemoloji adı verilir. Türk Dil Kurumuna göre, bilgi kelimesinin eş ve kelimeleri; bilim, vukuf,

» Devamını Oku

Başkalaşım Geçiren Hayvanlar Nelerdir?

Başkalaşım geçiren hayvanlar nelerdir

  Başkalaşım geçiren hayvanlar : Bazı canlılar doğumdan ölüme kadar aynı şekil ve özelliklere sahipken bazılarının doğumla ölüm halleri arasında faklılıklar görülmektedir. Bu canlılar başkalaşım geçirerek ilk hallerinden oldukça farklı hallere dönüşürler. Kurbağalar ve arılar, sivrisinekler, kelebekler, örümcekler gibi eklem böcekler yumurtadan çıkarak başkalaşıma uğraya uğraya olmaları gereken ana canlıya ulaşırlar.

» Devamını Oku

Fiziğin Alt Dalları Nelerdir ?

fiziğin alt dalları

  Fiziğin Alt Dalları; Fizikte sözlük tanımı “maddenin, enerjinin ve aralarındaki etkileşimin çalışması” dır, fakat bunun anlamı, fizik temel soruları sormak ve gözlemlemek ve deney yapmak yoluyla onlara cevap vermeye çalışmaktır. Fizikçiler gerçekten büyük sorular sormaktadır: Evren nasıldı? Gelecekte evren nasıl değişecek? Güneş nasıl parlıyor? Maddenin temel yapı taşları nelerdir?

» Devamını Oku

Dolaşım Sistemi Organı Nelerdir ? Özellikleri ve Görevleri Nelerdir ?

Dolaşım Sistemi Organı Nelerdir

İnsan dolaşım sistemi veya kardiyovasküler sistem kan ve diğer gerekli besin maddelerini kan damarlarının yardımıyla vücudun her tarafına dolaştırır. Aynı zamanda asıl görevi lenf, hormonlar, gazları nakletmek ve atıkları boşaltmak olan bir organ sistemidir. Dolaşım sisteminin ana organı insan kalbidir. Kardiyovasküler sistem, kalpten başlayıp biten tüm vücuda bir halka oluşturur.  kan damarları ve

» Devamını Oku

Rüzgar Santrali Nedir? Türbinleri Nasıl Çalışır?

ruzgar-santrali nedir

  Rüzgarın etkisiyle, enerji üretilen elektrik santrallerine rüzgar santrali denir. Güneş’in etkisiyle Dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkan ısı değişiklikleri nedeniyle meydana gelen rüzgar, bu santrallerde elektrik üretmek için kullanılır. Bu işlem, rüzgar enerjisinin; önce kinetik enerjiye, daha sonra elektrik enerjisine dönüşmesi ile gerçekleşir. Rüzgar santrallerinde üretilen elektrik enerjisi genellikle; dağlık

» Devamını Oku

Termik Santral Nedir? Nasıl Çalışır?

termik-santral nedir

  Belirli bir ısı kaynağı kullanılarak, termik makineler vasıtasıyla güç üreten enerji santrallerine termik santral denir. Bu santrallerde kullanılan termik makineler; pistonlu buhar makineleri ve buhar türbinleridir. Makinelerin çalışması için gerekli olan buhar; akaryakıt, kömür gibi fosil yakıtların yakılması ve suyun buharlaştırılması ile elde edilir. Bu sayede termik santrallerde çeşitli

» Devamını Oku
1 2 3 4