Elektronik Devre Elemanları Nelerdir?

elektronik devre

Başarılı bir elektronik devre kurmak için ilk önce elektronik devrelerde kullanılan devre elemanlarının iyi tanınması gerekir. Elektronik devre elemanları; pasif devre elemanları ve aktif devre elemanları olarak ikiye ayrılır. Pasif Devre Elemanları Elektronik devrelerde kullanılan pasif devre elemanları, genel amaçlıdırlar. Bu elemanlar olmadan kurulan elektronik devre sayısı çok azdır. Pasif

» Devamını Oku

Elektroliz Nedir? Kısaca

Elektroliz nedir

Elektroliz nedir: Elektrik akımı yardımıyla, çeşitli sıvılar içerisinde serbest dolaşan iyonların; sıvı ile ayrıştırılmasına elektroliz denir. Elektroliz anyon veya katyon iyonlarının, sıvı içerisine verilen elektrik akımı ile elektron alışverişi yapmasıyla gerçekleşir. Bu elektron alışverişi elektrik akımının iletken elektrolit üzerinden geçmesiyle sağlanır. Elektrolitler genellikle sıvı bir madde içerisinde eriyerek çözelti oluşturmuş, tuz

» Devamını Oku

Çözelti Nedir? Çözelti Çeşitleri Nelerdir?

Çözelti

Çözelti : Farklı en az iki maddenin birbiri içinde çok küçük parçalarına kadar dağılarak, bir karışım oluşturmalarıdır. Bir maddenin çözelti sayılabilmesi için; çözücü madde ve çözünen maddeye sahip olması ve çözünen maddenin, çözücü madde içerisinde homojen olarak dağılması gerekmektedir. Günlük hayatta tanık olduğumuz birçok çözelti vardır. Alkol ve suyla meydana

» Devamını Oku

Metabolizma Nedir? Kaça Ayrılır?

metabolizma

Metabolizma: Canlılar büyüme, gelişme ve tüm yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için vücut içine madde alımı yaparlar. Vücuda alınan bu maddeler çeşitli değişikliklere uğrarlar ve özümsenirler. Bunun sonucunda ortaya çıkan yararlı maddeler vücudun çeşitli yerlerine gönderilir. İşe yaramayan atık maddeler ise çeşitli yollarla dışarı atılır. Vücuda dağılan yararlı maddeler, ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılır.

» Devamını Oku

Biyom Nedir? Çeşitleri | Özellikleri Nelerdir?

biyom

Biyom; yeryüzünde hayvan ve bitkiler ile çevrelerine uyum sağlayan çok büyük ekolojik bölgelere biyom denir. Biyomlar içinde kendine özgü bitki örtüsü, hayvan ve iklim taşımaktadır. Biyomlar iklim koşullarına göre ayrıldığından bitki türlerini ve hayvanların yaşamını etkiler. Biyomlar Karasal biyomlar ve su biyomları olarak iki gruba ayrılır. A) Karasal biyomlar: İçinde

» Devamını Oku

Bitkisel Enerji Kaynakları Nelerdir? Kullanım Alanları ?

Bitkisel enerji

Bitkisel enerji kaynağı nedir? Bitkisel enerji: Günlük yaşantımızda bizlerin güneşe muhtaç olduğu kadar bitkilerinde ihtiyaç kaynağı güneştir. Çünkü bitkilerin büyümesi, gelişmesi için bir ana enerji kaynağı güneş. Bitkilerin tüm evrelerini öğreniriz ve kolay bir şekilde büyüyüp gelişmeleri ve hatta fotosentez yapmaları için gereklidir. Bitkisel enerji, bitkilerin fotosentez yaptığı zaman elde

» Devamını Oku
1 2 3 4 6