Solunum Nedir? Canlılarda Solunum Sistemi Nasıl Çalışır? Çeşitleri Nelerdir ?

solunum çeşitleri nelerdir

  Canlılar enerji üretmek için oksijene ihtiyaç duyarlar. Gerek duydukları oksijeni ise solunum yaparak sağlarlar. Farklı enerji ihtiyaçlarına sahip canlıların solunum şekilleri de farklılık gösterir. Canlılarda vücut yapılarına ve enerji ihtiyaçlarına göre 4 farklı solunum türü gözlenir. Bunlar; 1)Akciğer Solunumu Bu solunum türü sürüngen kuş ve memelilerin tümünde görülür. Akciğer

» Devamını Oku

Kinetik Moleküler Teorisi Nedir ?

Kinetik moleküler teorisi

Kinetik Moleküler Teorisi Nedir?   Charles yasası, Avogadro yasası ve Gay Lussac yasası gibi tarihsel gaz kanunları, belirli sıcaklık,, basınç, püskürtme hacmi vb. Belirli koşullar altında gazların davranışını öngörmek ve anlamak için çeşitli matematiksel araçlar sağlar. ) ve alınan gaz örneklerin mol sayısı (n). Bu yasaların kısıtlamalarından biri de, gazların neden

» Devamını Oku

Sevr Antlaşması Nedir ? Maddeleri Nelerdir?

sevr antlaşması

Sevr Antlaşması Nedir ?   Sevr Antlaşması : Birinci Dünya Savaşı, dünyanın dört bir yanından güçler içeren ilk savaştı. Sadece Avrupa’da değil, küresel siyasette de ciddi bir etkisi oldu. Savaş, 28 Haziran 1914’te Avusturya Krallığı Prensi Franç Ferdinand’ın suikastıyla başladı. Avrupa kıtasındaki neredeyse tüm büyük güçler savaşa katıldı. Savaşa Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmpara- torluğu,

» Devamını Oku

Eğitimde Gezi-Gözlem Yöntemi ve Yararları Nelerdir?

Gezi-Gözlem Yöntemi

Gezi Metodu: Bilişsel, duyuşsal  ve devinişsel alanla  ilgili hedef  davranışları kazandırmada  kullanılan bir  tekniktir. Bu teknikte, aşağıdaki maddelere uyulabilir: Kazandırılacak Hedef Davranışlar Öğrencilerce Birlikte Saptanmalıdır. Gezi Yapılacak Kurum Belirlenmelidir. Bu Kurumdan İzin Alınmalı, Gezinin Amacı, Yapılacağı Zaman, Sorulacak Sorular Kurum Yetkilileri ve Öğrencilerce Birlikte Saptanmalıdır. Öğrencilerle Birlikte Gezinin Planı Hazırlanmalıdır.Bu

» Devamını Oku

Mayoz Bölünme Nedir? | Özellikleri | Evreleri

Mayoz Bölünme

Mayoz, bitki ve mantar sporları, sperm ve yumurta hücreleri gibi üreme hücreleri üreten özel bir hücre bölünmesi formudur. Tüm hücreler diğer hücrelerden kaynaklanır. Bunun gerçekleştiği birincil mekanizma hücre bölünmesiyle gerçekleşir.  Genel olarak, bu süreç iki veya daha fazla “kızı” hücresine ayrılan bir “ebeveyn” hücresini içerir. Bu şekilde, ana hücre, genetik malzemesini nesilden

» Devamını Oku

Atasözü Nedir? | Örnek | Özellikleri | Anlamları |

Atasözü

Aşağıda bulunan atasözü örnekleri inceleyerek, Atasözleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Atasözü örnekleri kısmını okumadan önce atasözünün ne olduğunu öğrenelim. Atasözleri atalarımızdan gelen tecrübeler sonucu oluşmuş kalıplaşmış anonim sözlerdir. Toplumun örf ve adetlerini bir ayna gibi yansıtırlar. Yalın, açık bir dille ifade edilirler. Atasözünün ne olduğunu öğrendikten sonra aşağıda bulunan

» Devamını Oku

Coulomb Yasası Nedir? Formülü

coulomb kanunu nedir

Elektrik yüklü atomlarda bulunan elektrolastik ile ilgili Coulomb yasası ilk defa fizikçi Charles Augustin de Coulomb tarafından 1785 yılında tanımlanmıştır. Coulomb yasası ile havada yer alan yükler arasındaki çekme ve itme kuvvetleri değerlendirilmiştir. Ünlü fizikçi yükler arası itme ve çekme kuvvetini hesaplarken araç olarak burulma teraziyi terih etmiştir. Coulomb yasası bir

» Devamını Oku

Eşeyli Üreme Nedir? | Çeşitleri Nelerdir?

eşeyli üreme nedir

Yeni organizmaları ebeveynlerinden doğurmaya yardımcı olan biyolojik sürece,  üretim denir. Dünyadaki her organizma hayat devamlılığını sürdürür, çünkü kendi türlerini çoğaltma yeteneğine sahiptirler. İki geniş üreme şekli vardır. Bunlar eşeysiz üreme ve eşeyli üreme olarak ikiye ayrılır. Bu iki yöntem, bitki ve hayvanlar tarafından türlerinin hayatta kalmaya devam etmesini sağlamak için

» Devamını Oku

Pisagor Bağıntısı Nedir?

Pisagor Bağıntısı Nedir

  M.Ö 500’lü senelerde Pisagor adlı bir Yunan matematikçi, Pisagor teoremini ortaya çıkararak matematiğe katkı sağlamıştır. Pisagor, Yunanistan’da Ede Denizinde, Dilek Yarımadasının karşısında yer alan Sisam Adasında dünyaya gelmiştir. Mısır devrinde Nil nehri ilkbahar ve sonbahar başlangıcında taşarak çevredeki tüm tarlaları birbirine katıp sınır problemi yaratıyordu. Bu taşkınlar yüzünden tarla

» Devamını Oku

Mensur Şiir Nedir ve Örnekleri

mensur şiir nedir ve örnekleri

Mensur Şiir Nedir Şiire uygun cümle kuruluşu ve ahengi korunarak şairane bir düşünceyi, şairane bir üslupla ifade eden düz yazı türüne mensur şiir denir. Hem öyküye hem de şiire benzer özelliklere sahip olan mensur şiir de ölçü ve kafiye uyumuna  bakılmaz. İlk defa Fransa’da mensur şiir’in temelleri atılmıştır. Türk edebiyatımız da

» Devamını Oku
1 2 3 4