EĞİTİM

Elektroliz Nedir? Kısaca

Elektroliz nedir: Elektrik akımı yardımıyla, çeşitli sıvılar içerisinde serbest dolaşan iyonların; sıvı ile ayrıştırılmasına elektroliz denir. Elektroliz anyon veya katyon iyonlarının, sıvı içerisine verilen elektrik akımı ile elektron alışverişi yapmasıyla gerçekleşir. Bu elektron alışverişi elektrik akımının iletken elektrolit üzerinden geçmesiyle sağlanır. Elektrolitler genellikle sıvı bir ...Daha Fazla Oku

Çözelti Nedir? Çözelti Çeşitleri Nelerdir?

Çözelti : Farklı en az iki maddenin birbiri içinde çok küçük parçalarına kadar dağılarak, bir karışım oluşturmalarıdır. Bir maddenin çözelti sayılabilmesi için; çözücü madde ve çözünen maddeye sahip olması ve çözünen maddenin, çözücü madde içerisinde homojen olarak dağılması gerekmektedir. Günlük hayatta tanık olduğumuz birçok ...Daha Fazla Oku

Metabolizma Nedir? Kaça Ayrılır?

Metabolizma: Canlılar büyüme, gelişme ve tüm yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için vücut içine madde alımı yaparlar. Vücuda alınan bu maddeler çeşitli değişikliklere uğrarlar ve özümsenirler. Bunun sonucunda ortaya çıkan yararlı maddeler vücudun çeşitli yerlerine gönderilir. İşe yaramayan atık maddeler ise çeşitli yollarla dışarı atılır. Vücuda dağılan ...Daha Fazla Oku

Biyom Nedir? Çeşitleri | Özellikleri Nelerdir?

Biyom; yeryüzünde hayvan ve bitkiler ile çevrelerine uyum sağlayan çok büyük ekolojik bölgelere biyom denir. Biyomlar içinde kendine özgü bitki örtüsü, hayvan ve iklim taşımaktadır. Biyomlar iklim koşullarına göre ayrıldığından bitki türlerini ve hayvanların yaşamını etkiler. Biyomlar Karasal biyomlar ve su biyomları olarak iki ...Daha Fazla Oku