Rüzgar Santrali Nedir? Türbinleri Nasıl Çalışır?

ruzgar-santrali nedir

  Rüzgarın etkisiyle, enerji üretilen elektrik santrallerine rüzgar santrali denir. Güneş’in etkisiyle Dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkan ısı değişiklikleri nedeniyle meydana gelen rüzgar, bu santrallerde elektrik üretmek için kullanılır. Bu işlem, rüzgar enerjisinin; önce kinetik enerjiye, daha sonra elektrik enerjisine dönüşmesi ile gerçekleşir. Rüzgar santrallerinde üretilen elektrik enerjisi genellikle; dağlık

» Devamını Oku

Termik Santral Nedir? Nasıl Çalışır?

termik-santral nedir

  Belirli bir ısı kaynağı kullanılarak, termik makineler vasıtasıyla güç üreten enerji santrallerine termik santral denir. Bu santrallerde kullanılan termik makineler; pistonlu buhar makineleri ve buhar türbinleridir. Makinelerin çalışması için gerekli olan buhar; akaryakıt, kömür gibi fosil yakıtların yakılması ve suyun buharlaştırılması ile elde edilir. Bu sayede termik santrallerde çeşitli

» Devamını Oku

Solunum Nedir? Canlılarda Solunum Sistemi Nasıl Çalışır? Çeşitleri Nelerdir ?

solunum çeşitleri nelerdir

  Canlılar enerji üretmek için oksijene ihtiyaç duyarlar. Gerek duydukları oksijeni ise solunum yaparak sağlarlar. Farklı enerji ihtiyaçlarına sahip canlıların solunum şekilleri de farklılık gösterir. Canlılarda vücut yapılarına ve enerji ihtiyaçlarına göre 4 farklı solunum türü gözlenir. Bunlar; 1)Akciğer Solunumu Bu solunum türü sürüngen kuş ve memelilerin tümünde görülür. Akciğer

» Devamını Oku

Kinetik Moleküler Teorisi Nedir ?

Kinetik moleküler teorisi

Kinetik Moleküler Teorisi Nedir?   Charles yasası, Avogadro yasası ve Gay Lussac yasası gibi tarihsel gaz kanunları, belirli sıcaklık,, basınç, püskürtme hacmi vb. Belirli koşullar altında gazların davranışını öngörmek ve anlamak için çeşitli matematiksel araçlar sağlar. ) ve alınan gaz örneklerin mol sayısı (n). Bu yasaların kısıtlamalarından biri de, gazların neden

» Devamını Oku

Sevr Antlaşması Nedir ? Maddeleri Nelerdir?

sevr antlaşması

Sevr Antlaşması Nedir ?   Sevr Antlaşması : Birinci Dünya Savaşı, dünyanın dört bir yanından güçler içeren ilk savaştı. Sadece Avrupa’da değil, küresel siyasette de ciddi bir etkisi oldu. Savaş, 28 Haziran 1914’te Avusturya Krallığı Prensi Franç Ferdinand’ın suikastıyla başladı. Avrupa kıtasındaki neredeyse tüm büyük güçler savaşa katıldı. Savaşa Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmpara- torluğu,

» Devamını Oku

Eğitimde Gezi-Gözlem Yöntemi ve Yararları Nelerdir?

Gezi-Gözlem Yöntemi

Gezi Metodu: Bilişsel, duyuşsal  ve devinişsel alanla  ilgili hedef  davranışları kazandırmada  kullanılan bir  tekniktir. Bu teknikte, aşağıdaki maddelere uyulabilir: Kazandırılacak Hedef Davranışlar Öğrencilerce Birlikte Saptanmalıdır. Gezi Yapılacak Kurum Belirlenmelidir. Bu Kurumdan İzin Alınmalı, Gezinin Amacı, Yapılacağı Zaman, Sorulacak Sorular Kurum Yetkilileri ve Öğrencilerce Birlikte Saptanmalıdır. Öğrencilerle Birlikte Gezinin Planı Hazırlanmalıdır.Bu

» Devamını Oku
1 2 3 4 5 6