EĞİTİM

Solunum Nedir? Canlılarda Solunum Sistemi Nasıl Çalışır? Çeşitleri Nelerdir ?

  Canlılar enerji üretmek için oksijene ihtiyaç duyarlar. Gerek duydukları oksijeni ise solunum yaparak sağlarlar. Farklı enerji ihtiyaçlarına sahip canlıların solunum şekilleri de farklılık gösterir. Canlılarda vücut yapılarına ve enerji ihtiyaçlarına göre 4 farklı solunum türü gözlenir. Bunlar; 1)Akciğer Solunumu Bu solunum türü sürüngen ...Daha Fazla Oku

Kinetik Moleküler Teorisi Nedir ?

Kinetik Moleküler Teorisi Nedir?   Charles yasası, Avogadro yasası ve Gay Lussac yasası gibi tarihsel gaz kanunları, belirli sıcaklık,, basınç, püskürtme hacmi vb. Belirli koşullar altında gazların davranışını öngörmek ve anlamak için çeşitli matematiksel araçlar sağlar. ) ve alınan gaz örneklerin mol sayısı (n). Bu ...Daha Fazla Oku

Eğitimde Gezi-Gözlem Yöntemi ve Yararları Nelerdir?

Gezi Metodu: Bilişsel, duyuşsal  ve devinişsel alanla  ilgili hedef  davranışları kazandırmada  kullanılan bir  tekniktir. Bu teknikte, aşağıdaki maddelere uyulabilir: Kazandırılacak Hedef Davranışlar Öğrencilerce Birlikte Saptanmalıdır. Gezi Yapılacak Kurum Belirlenmelidir. Bu Kurumdan İzin Alınmalı, Gezinin Amacı, Yapılacağı Zaman, Sorulacak Sorular Kurum Yetkilileri ve Öğrencilerce Birlikte ...Daha Fazla Oku