Elektroliz Nedir? KısacaElektroliz nedir: Elektrik akımı yardımıyla, çeşitli sıvılar içerisinde serbest dolaşan iyonların; sıvı ile ayrıştırılmasına elektroliz denir. Elektroliz anyon veya katyon iyonlarının, sıvı içerisine verilen elektrik akımı ile elektron alışverişi yapmasıyla gerçekleşir. Bu elektron alışverişi elektrik akımının iletken elektrolit üzerinden geçmesiyle sağlanır. Elektrolitler genellikle sıvı bir madde içerisinde eriyerek çözelti oluşturmuş, tuz benzeri maddelerdir.

Elektroliz işlemi, elektroliz tankı isminde bir kap içinde uygulanır. Bu kap su haznesi ve su haznesine daldırılmış birbirine temas etmeyen iki metal çubuktan yani elektrottan oluşur. Bu çubukların biri negatif, biri de pozitif kutuptur. Elektrotlardan gelen elektrik akımı ile yükü dengelenen elektronlar çöker. Bunun sonucunda elektroliz tamamlanmış olur.

İlk elektroliz deneyleri, 19. yüzyılda volta pilinin bulunmasıyla gerçekleşmiştir. Elektroliz için gerekli elektrik akımı da volta pilinden alınan enerji ile sağlanmıştır. O dönemlerde yapılması zor olan elektroliz işlemi, teknoloji ilerledikçe basitleşmiştir.Elektrolizden Yararlanma Alanları

Metal Ayrıştırma: Arı metal maddeler ve metalin yapısında bulunan diğer maddelerin ayrıştırılma işlemidir. Metal ayrıştırılmanın gerçekleştirilmesi için metalin tuz yapısında sıvı içerisinde çözünmesi gerekir. Sıvı içerisinde çözünen metalin arı olan kısmı elektrik etkisiyle katoda gider. Metal ayrıştırılmış olur.

Metal Kaplama: Elektroliz ile metal kaplamak için elektroliz tankı içerisinde katot görevi yapan bir metal bulundurulur. Metalin üzerine kaplanmak istenen maddenin türüne göre farklı de iyon içeren elektrolit türü çözelti içinde bulunur. Çözeltiye elektrotlar vasıtasıyla elektrik akımı verildiğinde elektroliz gerçekleşmeye başlar. Çöken elektronlar metal yüzey üzerine kaplanır.

Suyun Elektrolizi Nasıl Gerçekleştirilir?

Hidrojen ve oksijen elementlerinden meydana gelen su uygun işlemler yapılarak elementlerine ayrılabilir. Suyun uygun akım kullanılarak, hidrojen ve oksijen elementlerine ayrılmasına da su elektrolizi denir. Bu yöntem hidrojen üretmek için en kolay ve en hızlı yöntemdir.

Su elektroliz edilirken; elektrotlar arasında hareket eden elektrik akımı suyu oluşturan, hidrojen ve oksijen elementlerini etkiler. Bu etki sonucunda hidrojen ve oksijen atomları arasındaki bağlar kopar ve ayrışırlar. Ayrışma sonucu ortaya çıkan hidrojen, oksijen gazının 2 katıdır. Ayrılan maddelerden hidrojen kap tabanında birikirken, oksijen havaya karışır.Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir