Elektronik Devre Elemanları Nelerdir?Başarılı bir elektronik devre kurmak için ilk önce elektronik devrelerde kullanılan devre elemanlarının iyi tanınması gerekir. Elektronik devre elemanları; pasif devre elemanları ve aktif devre elemanları olarak ikiye ayrılır.

Pasif Devre Elemanları

Elektronik devrelerde kullanılan pasif devre elemanları, genel amaçlıdırlar. Bu elemanlar olmadan kurulan elektronik devre sayısı çok azdır. Pasif devre elemanlarının genel kullanım özelliklerini tanımak ve özelliklerine uygun kullanmak; devre içinde kullanım için yeterlidir.

Pasif devre elemanları; dirençler, kondansatörler ve bobinlerden oluşurlar.

a) Dirençler: Devrede akıma karşı etki gösteren elemanlardır. Bu elemanlar devreden geçen akımı düzenlemek, besleme gerilimini küçülterek devre elemanlarının çalışmasını sağlamak, devre elemanlarının akımdan zarar görmesini engellemek gibi görevler üstlenirler. Bazı direnç türleri; üzerlerinden geçen akıma fazla direnç göstererek, potansiyel enerjinin ısı enerjisine dönüşmesine neden olur. Bu nedenle dirençler, ısı elde etmek için kullanılabilir.

b) Kondansatörler: Devre üzerinde iki iletken yapı arasında, kısa süreliğine enerji depolayan elemanlardır. Yapısal olarak; iki iletken levha arasına konulmuş bir yalıtkandan meydana gelir. Potansiyel enerji depolama, reaktif güç kontrolü, bilgi kaybı engelleme gibi görevleri vardır. Elektronik devrelerin vazgeçilmez elemanlarıdır.c) Bobinler: Bir makaranın üzerine iletken tel gibi malzemelerin sarılması ile elde edilen devre elemanıdır. Bu elemanlar devre üzerinde manyetik alan elde etmek için kullanılır. Bobine gelen potansiyel enerji, manyetik alan çizgilerine dönüştürülür ve enerji dönüşümü gerçekleştirilmiş olur. Bobin oluşturulurken, iletken telin sarıldığı makaranın yalıtkan olmasına dikkat edilir.

Aktif Devre Elemanları

Elektronik devrelerde kullanılan aktif devre elemanları, özel amaçlıdırlar. Kurulacak devrenin özelliklerine göre, kullanılacak aktif devre elemanları da değişmektedir.

Aktif devre elemanları; diyotlar, transistörler ve entegre devrelerden oluşurlar.

a) Diyotlar: Üzerinden geçen akımın sadece bir yönde hareket edebilmesine olanak sağlayan devre elemanıdır. Bu devre elemanlarının bir ucunda bulunan direnç çok yüksek, diğer ucunda bulunan direnç ise çok düşüktür. Bu nedenle akım sadece tek doğrultuda hareket edebilir. Diyotlar devrelerde genellikle, alternatif akımı doğru akıma çevirmek için kullanılır. Bazı devrelerde ise anahtar olarak kullanılabilirler.

b) Transistörler: Elektronik devrelerde kullanılan en önemli elemanlardan bir tanesidir. Girişine uygulanan direnci yükseltir, gerilim ve akımdan kazanç sağlar. 3 bölümü ve yarı iletken bir yapıya sahiptir. Bu elemanlar elektronik aletlerin yapıtaşlarıdır ve elektronik aletlerde çok sayıda görülebilirler.1 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir