Belçika Tarihi, Coğrafyası ve Ekonomisi!Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biri olan Belçika. Federal Almanya, Lüksemburg ve Fransa ile çevrilidir. Kuzeyinde Kuzey Denizi ve Hollanda yer alır.

TARİHi:

Bugünkü Belçika topraklarına, günümüzden on bin yıl kadar önce Avrupa’nın doğusundan gelen birtakım halk toplulukları yerleşmişlerdi. Daha sonra bölgeye Kelt’ler ve Belgae’ler yerleştiler. Belçikalılar, adlarını Belgae’lerden aldılar. 5. yüzyıla kadar Roma İmparatorluğu’nun egemenliği altında kalan bölgede Hıristiyanlık yayılmaya başladı. 5. yüzyıldan sonra Franklar bölgeye egemen oldular. Fransa 14. yüzyılda. bölgedeki küçük toprakları birleştirdi ve onları Burgonya Dükalığı’na bağladı. 1477 yılından sonra, Habsburg Hanedanı’nin Avusturyalı ve İspanyol kolları. 300 yılı aşkın bir süreyle. 1 yörede egemen oldular. Belçika ve Hollanda 1815 yılında yapılan Viyana Kongresi ile birleştiler. Belçikalılar 1831’de bu birliğe başkaldırdılar ve bir anayasal monarşi kurdular. 19. yüzyılda da Kongo’yu sömürge olarak kendilerine bağladılar.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında, Belçika, Almanlar tarafından işgal edildi. 1944 yılında yaşanan önemli savaş yıkımlarına karşın ülke ekonomik gelişimini hızla sürdürdü. 1960’ların başında dünya sömürgelerin bağımsızlaştırması ile birlikte Kongo Rwanda ve Burundi sömürgeleri bırakıldı. Kilisenin ve kraliyet ailesinin iç bütünlüğünü sağlamaya yönelik çabaları sonucu 1971 yılında Brüksel’de hem Flamanlara hem de Valonlara özerk bölgeler tanındı. Avrupa Ekonomik Teşkilatının kurucu üyelerinden biri olan Belçika’nın başkenti Brüksel’de, A.E.T’nin genel merkezinden başka NATO ve Avrupa Müttefik Kuvvetler Karargahları da vardır.COĞRAFYASI:

Belçika, ovalar alçak kum tepeleri ile kaplıdır. Tepeler Kıyılardan başlar, güney de bulunan  Arden tepelerine doğru ve (Botrange) olan Belçika’nın kıyı şeridi 65 kilometre boyunca uzanmaktadır. Kuzey denizine kıyı olan Flander, pek çok nehir ve kanaldan ve oluşan düz ve nemli ovalardır. Flander ile Meuse nehri arasındaki Belçika ovası tarıma çok elverişli, bereketli bir bölgedir. Buna karsın ormanlarla kaplı Ardenler yöresi tarıma elverişli değildir. Belçika’nın akarsuları Schdt ve Meuse’ dür. Kuzeyden gelen sıcak hava kütleleri yağışı düzenli kılar. Yılık yağış miktarı 800 milimetredir. ‘Ilıman iklim kuşağında bulunan ülkede, yılın önemli bir bölümü sisli geçer.

TOPLUMSAL YAŞAM:

Belçika’ da dört ayrı dil bölgesi vardır: Kuzeyde yaşayanlar, genellikle Flamanca konuşan Flamanlardır. Güneyde yaşayan Belçikalılara Valonlar denir. Valonca Fransızcanın değişik bir lehçesidir. Doğu da Alman lisanı konuşulurken, başkent Brüksel iki dilli (Flamanca ve Fransızca) bir bölge olarak kabul edilmiştir, Ama ağırlık Fransızcadadır. Brüksel, uluslararası alanda önem taşıyan bir ülkedir. Kentte 700 uluslararası kuruluşun merkezi bulunur. Brüksel nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unu yabancılar oluşturur. Belçika’daki eğitim ve öğretim kurumlarının temelleri Büyük Karl zamanına dek dayanır. 1425’de kurulan Louvain Üniversitesi ülkenin en eski yüksek öğretim kurumudur. Belçika bütçesinin yaklaşık dörtte biri eğitime ayrılmıştır.

EKONOMi:

Gelişmiş bir sanayi ülkesi olan Belçika tarıma da çok önem vermektedir. Toprakların yaklaşık yüzde 48’i tarım için kullanılmaktadır. Patates üretimi ülkenin tümünde yaygındır. Ayrıca tahıl başta olmak üzere keten, kenevir, pamuk, şeker pancarı elde edilir. Bahçe sebzeciliği de yaygın durumdadır. Belçika’ da 600 bin hektarlık orman alanı vardır. Orman ürünleri arasında kereste ve selüloz başta gelir. Belçika’nın yeraltı zenginlikleri arasında kömür ve demir yatakları önem kazanır. Ayrıca bakır, çinko ve kurşun da üretilir. Ülkenin sanayi etkinliklerinden makine ve kimya en önemli alanlardır. Geçmişi çok eskiye dayanan dokuma sanayinin ülkede özel bir yanı vardır. Keten bezi, pamuklu dokuma ve yün üretimi ana dallardır. Dokuma ürünleri ile kimya ürünleri ülkenin başlıca dış satım maddeleridir. Öteki dış-satım ürünleri arasında demir çelik ve makineler sayılabilir. Belçika, dünyanın en önemli ticaret kuruluşlarından biri olan Benelux Birliğine (Belçika- Hollanda- Lüksenburg) üyesidir.2 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir