Bilgi Nedir, Ne Demektir? Temel Bilgi Anlamı 

Bilgi nedir : Bilgi subje ve obje kavramları ile açıklanır. Buna göre bilgi; obje ile subje arasında oluşan ilişkinin felsefe alanında en çok incelenen ve üzerine düşünülen kavramlardan biri olduğu gibi; bilginin doğa ilgilenen felsefe dalına epistemoloji adı verilir. Türk Dil Kurumuna göre, bilgi kelimesinin eş ve kelimeleri; bilim, vukuf, malumat ve bili olarak gösterilmektedir.

Bilgi nedir? Bilginin Türleri

Bilgi kavramı, farklı şekilde yorumlanabilen bir kavram olmakla birlikte, temel olarak bilgi 6 türe ay Bunlar; gündelik bilgi, teknik bilgi, sanat bilgisi, dini bilgi, bilimsel bilgi ve felsefi bilgi olmak üzere; genel bilgiler ya da eğitimle edinilmiş bilgiler olarak :  1. Gündelik bilgi: Gündelik bilgi, kişiye göre yorumlanan bilgi türüdür. Dolayısıyla gündelik bilgi, nesnellik özelliği taşımaz. Kişinin, duyu organları yada tecrübeleri ile edindiği bilgi türü , gündelik bilgi olarak adlandırılmaktadır. Kişinin edindiği tecrübeler yoluyla oluşan gündelik bilgi, bu nedenle her zaman güvenilir değildir. Örneğin; birkaç kez cam bardağı düşürerek kıran bir kişi, cam bardak düşerse kırılır, bilgisine ulaşır. Ancak bardak her defasında kırılmayabilir.
  2. Teknik Bilgi: Teknik bilgi, hem gündelik bilgiyi hem de bilimsel bilgiyi dayanak alabilir. Teknik bilginin temel amacı, gündelik ya da bilimsel bilgiden yararlanarak, hayatı kolaylaştıracak araçlar geliştirmek olarak da tanımlanabilir. Ancak teknik bilgi yalnızca araç geliştirmek düşüncesine dayalı değildir. bilgitanricasi.com Örneğin, “Tamamen su dolu bir tencere uzun süre kaynatılırsa, su taşar.” bilgisi teknik bir bilgi olmakla birlikte, araç geliştirmeye yönelik değildir. Ancak teknik bilgi genellikle günlük hayatı kolaylaştırıcı niteliktedir.
  3. Sanat Bilgisi: Sanat bilgisi, teknik, felsefi ve bilimsel bilgi türleri ile farklılık gösterir. Zira sanat bilgisini, sanatçı eserini geliştirmek ya da yeni eserler ortaya koymak için kullanır. Bu durumda sanatçının sahip olduğu bilgi; sanat türüne göre; ışık, renk ya da ses gibi maddeleri nasıl kullanacağını bilgisidir.
  4. Dini Bilgi: Dini bilgi dogmatik olmakla birlikte ancak doğa üstü bir güç ile açıklanabilir bir niteliğe sahiptir. Bu nedenle dini bilgi inanç kavramı üzerine kuruludur.
  5. Bilimsel Bilgi: Formel bilimler, insan bilimleri ve doğa bilimleri gibi bilim türleri, bilimsel bilgidir. Bu bilgi türünde, nedensellik ilkesi esastır ve hipotez kavramı ile deneyler ön plandadır. Bilimsel bilgi nesnel olmakla birlikte, evrensel olma özelliğini de taşır.
  6. Felsefi Bilgi: Felsefi bilgi, sübjektif olmakla birlikte, akla dayalı ve eleştirel yaklaşımlar gerektirir. Sistemli ve düzenli bilgilerden oluşan felsefi bilgide, her sorun üzerinde düşünülmüş ve sistemli bir şekilde sonuca ulaşmak amaçlanmıştır.


Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir