Kafa Sendromu Nedir ,Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir?Kafa Sendromu Nedir ,Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir?

“Parasomnia” terimi, anormal fiziksel hareketleri ya da uyku ya da uyku-uyanış geçişleri sırasında ortaya çıkan davranışları içeren yıkıcı olayları ifade eder. Bu olaylar, biri uykuda olduğunda ya da uykuya dalmak üzereyken ya da uyanmak üzere ortaya çıkabilir. Uluslararası Uyku Bozuklukları Sınıflamasına göre, parasomniler üç kategoriye ayrılır. Bunlar, uyarılma bozuklukları, REM uykusu ile ilişkili parasomniler ve diğer parasomnileri içerir. ‘Patlayan Kafa Sendromu’ üçüncü kategoriye yerleştirilir.
Bu rahatsızlıktan etkilenen kişiler genellikle bir patlamanın veya başın içindeki tabancanın benzeri yüksek sesleri duymaktan şikayet eder ve bu da bu kişilerin uyanmasına neden olur. Ayrıca bir işitme uykusu başlangıcı olarak da adlandırılan bu olay gece terör, kabus veya hipnik pisliklerle karıştırılmamalıdır. Bu durum sesi çıkabilecek kadar ciddi olmasa ve fiziksel bir zarara neden olmamasına rağmen, kişinin uykusunu bozabilir. Bazı durumlarda, etkilenen şahıs uyanıkken korku ve endişe ile karşı karşıya kalabilir.

İçeren faktörler

Nispeten belgelenmemiş bir parasomnia olayı olan EHS, çoğunlukla 50 yaşın üzerindeki insanlarda görülmüştür. Ancak, aynı zamanda 10 yaşlarındaki bir çocukta da rapor edilmiştir. En çok parasomnia olayının altında yatan nedeni belirlerken, uyku uzmanları sıklıkla olası tetikleyicileri ararlar, ki şunları içerebilir: 

merkezi sinir sistemi ile ilgili olumsuz etkilere sahip ilaçların kullanımlar (Sedatif hipnotikler, beta blokerler, SSRI ve trisiklik antidepresanlar) 
merkezi sinir sistemi ile ilgili yan etkilere (nikotin, kafein, alkol ve yasadışı uyuşturucu olmayan farmakolojik ilaçların kullanımı ) 
REM-baskılayıcı ilaçların geri çekilmesi  Stres veya kaygı  Depresyon veya diğer zihinsel hastalıklar 


Yaşlılarda demans veya karışıklık 
Diğer uyku bozuklukları (uyku apnesi, gece terörü, narkolepsi, vb.) 

Patlama kafa sendromunun kesin nedeni bilinmemektedir. Bununla birlikte, bu sendromun tetiklenebileceği düşünülmektedir: 

 Aşırı Yorgunluk ve Stres
Yorgunluk ve stres kesinlikle kişinin uyku döngüsünü olumsuz yönde etkileyebilir ve bu da uykuya bağlı bozukluklara veya parasomnia (davranış bozukluğu) olaylarına duyarlı hale getirebilir. Bir kişi aşırı stres altına girdiğinde uyurgezerlik veya uykuda konuşma insidansının veya bölümlerinin arttığı gözlemlenmiştir. Stresin bu sendrom için bir risk faktörü olma ihtimaline işaret eden bazı durum incelemeleri yapılmıştır. 

➠ Temporal Lobda Az Alın Nöbetler
Araştırmacılar, beynin kulaktan duyu bilgisini alan ve işitme algılama veya işitme ile ilgilenen temporal lobdaki kısmi nöbetlerin bu tür işitsel uyku başlatmaya neden olabileceği görüşündedir. Orta Kulak veya Östaki Tüpünün Ani Hareketi
Orta kulakta küçük bir kas olan kulak zarının veya tensör timpaninin ani istenmeden hareket etmesinin katkıda bulunan bir faktör olabileceği düşünülmektedir. Yüksek bir ses duyulduğunda, tensörtimpani kası, orta kulaktaki küçük kemiklerin kulak zarından kasılmasını veya çekilmesini sağlar; böylece küçük kemiklerin titreşimi azaltılır. Bu, yüksek seslerin genliğini azaltmaya yardımcı olur. Östaki tüpleri orta kulakları nazofarenksa( burnun gerisinde, yutağın üst kısmında, kafa tabanında yer alan, önde burun boşluğuna, aşağıda boğaza, yanlarda östaki tüpü aracılığıyla orta kulağa açılım gösteren bir boşluktur) bağlar. Bunlar, kulak zarının her iki tarafındaki hava basıncının dengelenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu tüpün ani hareketinin EHS için katkıda bulunan bir faktör olabileceği düşünülmektedir. 

Benzodiazepinler ve SSRI’lerden Aniden Çıkarılması
Benzodiazepinler, anksiyete, panik bozukluklar, uykusuzluk vb. Tedavisi için öngörülen psikoaktif ilaçların bir sınıfı iken Seçici Serotonin Geri Alma İnhibitörleri (SSRI’ler), depresyon, kişilik bozuklukları, kaygı bozuklukları vb. Tedavisinde reçete edilen antidepresanlardır. Benzodiazepinler alışkanlık kazandırma ve ani geri çekme olumsuz etkilere neden olabilir. Benzodiazepinlerin ve SSRI’lerin aniden kesilmesi EHS ile bağlantılı olmuştur.

Belirtileri

Pearce’a göre, bu olgu, olguların çoğunluğunun bildirilmeyeceği düşüncesindeyse, o kadar nadir görülmeyebilir. Dr. Pearce, semptomları analiz etmek için 1989 yılında bu sendromdan etkilenen 50 hastayı ayrıntılı olarak incelemişti. EHS’nin karakteristik belirtileri, baştan kaynaklandığı düşünülen yüksek bir patlamadır. Gürültüyü genellikle yüksek sesle, ancak şiddeti değişebilir. : Tek bir gibi geliyor bir gürültü anlamda olabilir

➠ Patlama 
➠ Ateşli silah 
➠ ziller Clash 
➠ Kapılar çarptı 
➠ Thunderclap 
➠ Gürültülü metalik gürültü 
➠ Yıldırım 
➠ Zil sesi 
➠ Roar

Bazen, etkilenen kişi de gürültüyle parlak ışık parıltılarını hissedebilir. Uyanma olasılığı bulunan diğer belirtiler şunları içerebilir: 

➠ Egzersiz solunumu 
♠ Anksiyete 
Yoğun korku 
♥ Çarpıntılar 
♥ Artan kalp atış hızı

Etkilenen kişinin ağrı yaşaması muhtemel olmadığına dikkat edilmelidir. Bazı durumlarda, sıklık dalgalanmaları ile saldırılar tekrarlanabilir. Bazen, bir seferlik bir olayın ardından uzun bir remisyon (Hastalık belirtilerinin sönmesi) dönemi olabilir. Bazı durumlarda, bölümler uzun bir süre boyunca birkaç kez oluşabilir. Şiddetli durumlarda, etkilenen kişi birden fazla saldırıya maruz kaldığında ve aşırı korku ya da panik ile uyanırsa, uykuda başlayan uykusuzluk gelişme riski altında olabilir.

Sonuç olarak, patlayan kafa sendromu etiyolojisi bilinmeyen bir durumdur ve spesifik patlayan kafa sendromu tedavisi yoktur. Farklı teşhisler olarak görülen tıbbi durumlar ortadan kaldırıldığında ve EHS onaylanırsa, etkilenen kişiden “sözde” tetikleyicilerden kaçınması önerilir. Bazı durumlarda, klomipramin adı verilen bir antidepresanın kullanılması yararlı olduğu bulunmuştur. Yogayla stres yönetimi yanında, nefes egzersizleri veya diğer etkili gevşeme teknikleri, uygun bir uyku rutini kurmak da faydalı olacaktır. Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir