Rüzgar Santrali Nedir? Türbinleri Nasıl Çalışır?

Rüzgarın etkisiyle, enerji üretilen elektrik santrallerine rüzgar santrali denir. Güneş’in etkisiyle Dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkan ısı değişiklikleri nedeniyle meydana gelen rüzgar, bu santrallerde elektrik üretmek için kullanılır. Bu işlem, rüzgar enerjisinin; önce kinetik enerjiye, daha sonra elektrik enerjisine dönüşmesi ile gerçekleşir.

Rüzgar santrallerinde üretilen elektrik enerjisi genellikle; dağlık bölgelerde, kırsal alanlarda, adalarda, deniz fenerlerinde, yangın kulelerinde kullanılır. Bu kesimler elektrik hattının taşınması olanaksız veya çok zor olan yerlerdir. Bu nedenle bu şekilde elde edilen elektrik enerjisi büyük bir öneme sahiptir.

Rüzgar enerjisi, elektrik üretiminin yanında; mekanik enerji üretiminde de kullanılır. Elde edilen mekanik enerji ise tahıl öğütme, yağ çıkarma, su pompalama gibi alanlarda kullanılır.

Rüzgar santralleri günümüzde, birden fazla türbine sahip rüzgar çiftlikleri şeklindedir. Bu santrallerde ana eleman rüzgar türbinleridir. Bu türbinler, etrafı açık ve rüzgar alabilecek yerlere; bir gövde ve bir motordan oluşacak şekilde yerleştirilir. Türbinlerde üretilen enerji  ise elektrik şebekesine verilir.

Rüzgar Santralleri Nasıl Çalışır?

Rüzgar santralleri; kule, pervane, güç şaftı, rotor ve jeneratör yapılarından meydana gelir. Türbin, kule üzerinde rüzgar alabilecek bir şekilde bulunur. Rüzgar hareketleriyle pervane döndüğünde, rotoru da döndürür. Rotorun dönmesi, güç şaftının dönmesini sağlar. Güç şaftı kinetik enerjiyi jeneratöre iletir ve jeneratörlerde elektrik enerjisi üretilir. Bu enerji kule içerisinden geçerek,elektrik şebekesine iletilir. Bu süreçte fosil yakıt kullanılmaz. Bu nedenle rüzgar enerji santralleri, çevreye en az zarar veren santrallerdendir.

Dünya ve Türkiye’de Rüzgar Enerjisi

Dünya’da enerji üretiminin neredeyse tamamı fosil yakıtlar ile çalışan elektrik santrallerinde gerçekleştirilmektedir. Bu santrallerde kullanılan fosil yakıtlar, yenilenemez enerji kaynakları olduğu için gelecekte tükeneceklerdir. Bu nedenle Dünya üzerinde yenilenebilir enerji kaynağı olan, rüzgar enerjisine dayalı sistemler güç geçtikçe artmaktadır. Türkiye’de ise enerji ihtiyaçları çoğunlukla termik santrallerle karşılanmaktadır ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik santrali yok denecek kadar azdır.

Son yıllarda rüzgar enerjisinin kullanımı, özellikle Avrupa’da büyük bir gelişim göstermektedir. Rüzgar enerjisinin çevreye bir zararı olmaması ve rüzgar santrallerinde elektrik üretmek için ek bir yakıta gerek duyulmaması, rüzgar enerjisini cazip kılmaktadır. Bu doğrultuda Avrupa devletleri, rüzgar potansiyellerini araştırmakta ve uygun alanlara rüzgar santralleri kurmaktadır.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir