Transformatör Nedir ? 

Transformatör, iki veya daha fazla elektrik devresini birbirine bağlayan yapıdır. Halk arasında şehir elektriğini sağlayan, trafo olarak bilinirler. Bu aletlerde iki devre arasında enerji aktarımı, elektrik alan aracılığıyla olur. Bu aktarım sırasında potansiyel enerjiyi değişime uğratabilirler. Bu nedenle gerilim ve akım değerleri transformatörler ile düzenlenir.

Transformatörlerin temel görevi akımın; gerilimini, şiddetini veya biçimini değiştirmektir. Bu cihazlarda hareketli hiçbir yapı bulunmaz.

Transformatörün en basit hali iki sargının yan yana koyulmasıyla elde edilir. Sargıların trafo oluşturulma şekillerine göre farklı isimler alırlar. Sargılarda kullanılan iletken teller metal levhalar üzerine sarılmış ise, çekirdekli transformatör; plastik bir yapıya sarılmış ise, hava çekirdekli transformatör adını alır. Bu basit yapılı transformatörlere akım verildiğinde, akım sargılar etrafından geçerek bir manyetik alan oluşturur. Bu yapılarda düzenli aralıklarla voltaj değiştirilir ve manyetik alanın sabit kalmaması sağlanır. Manyetik alanın hareketi ile bobinlere akım geçer ve sistemin sürekliliği sağlanır.Transformatörlerin giriş ve çıkış sargılarının sayıları farklılık gösterebilir. Çıkış sargısı, giriş sargısından büyük olan transformatörlerde voltaj yükselerek çıkar. Giriş sargısı, çıkış sargısından büyük olan transformatörlerde ise akım küçülerek çıkar. Bu nedenle transformatörlerin sargı sayıları, kullanım amaçlarına göre değişir. Voltaj değiştirmek, potansiyel enerjiyi uzak bölgelere taşımak için kullanılır. Uzun mesafe iletimlerinde, transformatör yardımıyla voltaj yükseltilir ve sorunsuzca iletim yapılır.

transformatör giriş ve çıkış sargısı

Genel olarak; yükseltici transformatör ve düşürücü transformatör olarak iki tip transformatör kullanılır.

1)Yükseltici Transformatör: Bu tür transformatörler genellikle elektrik santrallerinde üretilen düşük gerilimli enerjiyi, yüksek gerilimli enerjiye çevirmede kullanılır. Türkiye’de enerji santrallerinden üretilen enerji 154000 volta yükseltilir ve bu şekilde taşınabilir.

2)Düşürücü Transformatör: Bu tür transformatörler genellikle ana hatlar üzerinde taşınan yüksek gerilimli enerjiyi, normal değerlere düşürmek için kullanılır. Enerji kaynaklarından gerilimi yükseltilerek çıkan enerji, bu tür transformatörler ile düzenlenmeden kullanılamaz.Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir