Anakonda Nedir? Özellikleri Nelerdir ?Anakonda Nedir

pullusürüngenler takımının boğagiller familyasından bir sürüngen türü eunectes marinus). Boğagilierin suda en fazla kalan türüdür. Güney Amerika’nın kuzeyindeki göller ve ırmaklarda yaşarlar. Anakondalar dalar dünyadaki yılan türlerinin en büyükleridir. Boyları Asya’da yaşayan kafesli pitonlarınkinden kısa olmakla birliktedir, kalınlıkları daha fazladır. Anakondalar genellikle kuşları, küçük ve orta boydaki kemiricileri ve pekariler gibi memelileri, balıkları ve kaymanlar yerler. Bütün boa türleri gibi anakondalar da canlı yavru doğuran yılanlardandır. Bir seferde birer metre boyun 72 yılan doğurabilirler.

TÜRLERİ :

 • -Yeşil anakonda
 • -Koyu benekli
 • -Bolivya anakonda
 • -Sarı anakonda


ÖZELLİKLERİ :

 • -Yetişkin bir anakondanın boyu 8 ile 20 metre arasındadır.
 • -Avlanmak için tuzak yöntemi kullanırlar
 • -Avlarını genellikle zehirleyerek değil boğarak öldürürler.
 • -Gece olunca avlanmaya başlar, bu onlar için daha kolay olur.
 • -Bir anakondanın günlük besin tüketimi ortalama 18 kg.dır.
 • -Kuşlar , geyikler,timsahlar,balık ve başka birçok memeli yayvan ile beslenirler.
 • -Avını yutmaya başlarken sindirime başlarlar.
 • -Çok iyi yüzerler ve suyun altında 10 dakikadan fazla nefes almadan kalabilirler.
 • -Genellikle nehir kıyılarında yaşarlar.
 • -Ortalama 30 ile 40 sene yaşarlar.

 Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir