Mısır Piramitlerinin Sırrı Nedir? Özellikleri Nelerdir?Dünyanın en eski ve en gizemli uygarlıklarından olsan Mısır Uygarlığı geçmişten günümüze her zaman yaşayışı,inançları ve mimarisi ile dikkat çekmiştir. Mısır mimarisi deyince de akla ilk gelen hep piramitler olmuştur. ”Piramit” kelimesi Yunanlıların kullandığı ”piramis” kelimesinden türemiştir. Piramis, Mısırlıların yediği somon ekmeklere verilen addır.Piramitle bağlantısı ise ekmeklerin koni şeklinde olmasıdır.

Halkın inanışına göre piramit Firavun’un (Tanrı-Kral) ölümünden önce bitirilemez ise Firavun’un ruhu cennete ulaşamaz ve dünyaya kaos hakim mısırolurdu. Bu nedenledir ki insanlar piramidi tamamlayarak bir nevi kendi geleceklerini garantiye aldığına inanırlardı. Zaten ancak böyle bir inanç her birinin ortalama ağırlığı yaklaşık 2.5 ton olan taşlardan binlerce hatta milyonlarcasını bir araya getirebilir.

Mısır’ın bulunduğu coğrafya çoğunlukla çamur ve tozdanoluştuğu için piramidi oluşturacak taşların temini de zorlaşmıştır. Bu sebeple piramitler genellikle taş ocaklarının fazla olduğu bölgelere yapılmıştır. Taşların ocaktan çıkartılması ise tam bir emek ve sabır işidir.

Çünkü bunu yapmak için ellerinde sadece ilkel kesici ve delici aletler bulunmaktaydı. Taşlar ocaktan çıkarıldıktan sonra onu piramide ulaştırmak için hatırı sayılır bir iş gücüne ihtiyaç vardır.Şimdi bir düşünelim: Sadece bir taşı yerinden oynatabilmek için en az 40-50 kişiye ihtiyaç olur. Günde 300 civarı taş yerine koyulduğunu var sayarsak sadece taş taşımak için günde 1500 kişiye ihti

 yaç vardır. Taş çıkaranları, onları taşıyanları,yerlerine yerleştiren işçileri ve bir piramidin 10-20 arası bir sürede yapıldığını düşünürsek piramidi inşa etmek için muazzam bir iş gücü olması gerekir. Mısır coğrafi konumu sayesinde tarihi boyunca istila ve savaşlarla fazla uğraşmamıştır. Belki de sırf bu yüzden insanların hayatlarının tek gayesi piramit yapmak diyebiliriz. Günümüzden yaklaşık 4000 yıl öncesi yapılmaya başlanan piramitlerin esrarı hala tamamen çözülememiştir. Arkeologların araştırmaları bu sırlardan bazılarını gün yüzüne çıkartmıştır bazıları ise sadece rivayet edilmiştir.

Bunlardan bazılarını sayacak olursak;
  • Bütün piramitlerde, kralın odası yılda sadece iki defa güneş girmektedir. Bu kralın doğup vmısıre kral olduğu günlerdir 
  • Piramitlerin içerisinde sonar sistem vb. aletler çalışmamaktadır.
  • Piramitlere yapılan ısı yalıtım sistemi sayesinde; içi yazın serin, kışın ise ılık olur.
  • Vücuttaki bir yara, piramit içerisinde çok daha çabuk bir şekilde iyileşmektedir.
  • Piramit içerisindeki bir bitki hiç ışık almamasına rağmen normale göre daha hızlı büyümektedir.
Keops Piramit’i ise muhteşem bir matematik zeka ile yapılmıştır.Bunlara örnek verecek olursak;
  • Keopsla dünyanın merkezi arasındaki mesafe, Kuzey kutbuyla arasındaki mesafeye eşittir.
  • Keops’un dört yüzeyinin toplam alanı, piramit yüksekliğinin karesine eşittir.
  • Keops piramidinin taban çevresini yüksekliğinin iki katına bölündüğünden pi sayısını vermektedir.

Evet bunlar piramidin sırlarına verebileceğimiz bazı örnekler. İnsanoğlu bu sırların tamamına ulaşıp açıklayabilmiş değildir. Simdi siz düşünün ilkel aletlerle ve imkanlarla böyle muhteşem yapılar yapan Eski Mısır Uygarlığı mı yoksa günümüz teknolojisi ve imkanları ile eski insanların yaptığı piramidin sırlarını ve nasıl yapıldığını bir türlü açıklayamayan insanoğlu mu daha ileri bir medeniyettir? Ama bir gerçek var ki piramitler daha yüzyıllar boyunca hep bir merak unsuru olarak kalacaktır.

 Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir