Çocuklarda Zeka Geriliği Nedenleri Nelerdir?Her kişinin karakter ve zekasının kendine özgü nitelikleri vardır. Bazı çocuklar zekalı doğar, bazılarıysa bütün hayatları boyunca bir çocuk gibi ilgi ve bakıma muhtaç olurlar. Zekası geri çocuklarla , zekası normal olanlar arasında belirli bir sınır yoktur. Eskiden hiç bir tedavi bir tedavi uygulanmayan geri zekâlı çocuklar bugün özel kurumlarda ya da evlerde tedavi edilmektedir. ilköğrenim zorunluluğunun kabulü, geri gerizekalıların ortaya çıkarılmasında önemli bir etken olmuştur. Gerçekten de, okula başlayan bazı çocukların okuyabilme, yazabilme, hesap yapabilme konularında güçlük çektikleri görülür. Bugün hafif gerizekalı  denilen bu çocuklar özel okullarda eğitilerek başarılı sonuçlar alınmaktadır. Zekâ katsayısına göre,zeka geriliği hafif yada ileri derecede olarak sınıflandırılabilir.ancak bu katsayıyı ortaya çıkarmak için yapılan değerlinmelerin her açıdan kesin bir ölçünün elde edilmesine yol açmadıklarını belirtmek gerekir. Gerçekten de, çok küçük çocuklarda değerlendirme doğru sonuç vermeyebilir. Öte yandan değerlendirme, mutlaka yetenekli bir ruh bilimci tarafından uygulanmalıdır. Ortalama zekâ katsayısı 100 olursa, yapılan testlerde zekâ katsayısı olarak 50-70 puan alanlar hafif, 50’den az alanlar ise ileri derecede geri zekâlı sayılırlar.

Nedenleri ileri derecedeki zekâ gerilikleri,genellikle beyin anormalliklerinin sonucudur. beynin ağırlığı  normalin altında olabilir. 14 yaşındaki bir kız çocuğunun beyninin 110 gram olduğu bile görülmüştür.Oysa bu yaşta normal beyin ağırlığının 1300 gram olması gerekir. Bu durumlarda ,mikroskop incelemeleri beynin yapısının bozukluğunu gösterir. Beyindeki hücre sayısı azdır, beynin bağ dokusu sayılabilen dokunun artışı (gliosis) dikkati çeker. Bazı geri zekalılarda beynin bir bölümü hiç gelişmemiş ya da anormal bir şekilde gelişmiş olabilir. Bazen beyincik ve arka beyin yeterince gelişmemiştir. Bazen ön beynin koku alma ile yükümlü alanlarında eksiklikler vardır.
Geri zekalı çocukların çoğunda beyin dokusunda böyle kolayca görülebilen bir eksiklik yoktur. Eğer beynin, beyin büyük birleşeği (corpus callosum) adı verilen kısmı yoksa, gebeliğin erken evresinde bu bölümün gelişmemiş olduğu düşünülebilir. Bozukluk bazal gangliyonlardaysa, yani beyin sapma yakın bir alanda madde topluluklarındaysa, doğum sırasında yetersizliğinin olumsuz etkisi söz konusu olabilir.

Geri zekalıliğa çeşitli hastalık ve kazalar sebep olabilirler. Bu durum kalısal olabileceği gibi, gebelikte geçirilmiş, ya da frengi gibi bir hastalığın sonucunda da olabilir. Gebelikte alınan ilaçlar, annenin sağlık durumu, annenin yaşı, annenin yaptığı eski doğumlar, hep çocuğun sağlığını etkileyen öğelerdir. Doğum sırasında beyin, kandaki oksijen veya şeker eksikliğinden, safra sarısı veya sodyum fazlalığından etkilenebilir. Başta zamanından önce doğan çocuklar olmak üzere, bebeklerin beslenmesi de zekânın gelişmesini etkiler. Doğumdan sonra geçirilen menenjit gibi hastalıklar da beynin gelişmesini etkilerler.

Hafif zeka geriliğinin nedenleri konusunda az bilgi vardır fakir mahallelerde yaşayan ailelerin, hasta annelerin,gebelik sırasında sigara içenlerin çocuklarının geri zekalı olmaya eğilimi vardır.bu dereceye kadar geri zekalı olan anne babaların çocuklarınında geri zekalı olma olasılığı büyüktür.

hafif zeka gerilikleri önleme toplumsal bir sorundur.bu konuda yapılan çalışmalar anne sağlığını ve çocuk destekleyen tedbirlerin zeka geriliği oranını azalttığını göstermektedir. Alınması gerken önlermler;

Zamanında hastaneye gitmek

  • Gebe olan kadınlar salata,yumurta,süt,peynir,karaciğer,ve balık tüketmelidir.
  • Gebelik esnasında yalnız olmadığını bilmek gerekir, her nekadar da günlük sıkıntılardan tamamı ile kurtulamasakta azaltılmalı.

yaşantınızda kolaylılar dilerim.3 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir