Şizoid Kişilik Bozukluğu Nedir?Şizoid Kişilik Bozukluğu Nedir?

 

İş yerinde çalışan, herhangi bir sosyal etkileşimden kaçınan ve insan temasından kaçınacak birini görmüş olabilirsiniz. Genellikle yalnız olarak bilinirler ve sıklıkla huysuz, sıkıcı bireyler olarak görünürler. Onlar her zaman uzak dururlar  ve duygu sınırlı bir yelpazeye sahiptir. Bu kişi şizoid kişilik bozukluğu olarak bilinen bir durumdan muzdarip olabilir. Bu bozukluk genellikle yetişkinlik döneminde görülür. Bununla birlikte, şizoid kişilik birey olarak sınıflandırılabilmesi için, DSM IV tarafından belirlenen dört kritere uyması gerekir. Şizoid kişilik bozukluğu nedenlerinin yanı sıra aşağıdaki dört paragrafa bakarak bu dört ölçüt üzerinde durmak gerek.

 

Şizoid Kişilik Bozukluğu Nedir?

Şizotipal bozukluk olarak da adlandırılan (kişilik bozukluğu) , bir bireyde sosyal izolasyon, garip davranış, anormal düşünce kalıbı ve alışılmadık inançların gelişmesine neden olan bir kişilik bozukluğu. Bir hastadaki şizoid kişilik bozukluğunu teşhis etmek için, verilen kriterlere göre en az dört kritere düştüğünden emin olunmalıdır. Bu kriterler şizoid kişilik bozukluğunun semptomlarına dayanır ve aşağıdaki gibidir:

  • Kişi yakın ilişki içinde olmaktan hoşlanmaz veya keyif almaktan hoşlanmaz. Bu, bir ailenin parçası olmamayı içerir.Kişi yalnız faaliyetlerde bulunmayı seçer veya bu faaliyetleri sürdürmeyi tercih eder.

  • Cinsel deneyimlerden hoşlanmayan

  • Bu insanlar, eleştirilere tamamen kayıtsızdır veya başkalarından gelen  olumlu ya da olumsuz geri bildirimleri övmek ve göstermek için çok az tepki verirler.

  • Şizoid kişiliği olan kişiler duygusal olarak soğuk, müstakil ve uzaktır. Yakın arkadaş veya tanıdıkları yoktur.

Birçok kişi şizoid kişilik ve şizofreni konusunda şaşkına döner. Bununla birlikte, bu iki koşul farklıdır. Şizoid kişiliği olan insanlar iyi işleyebilir ve işleri de iyi yapanlardır. Bu insanlar genelde kütüphaneciler, laboratuar çalışanları, gece bekçileri gibi insan etkileşimi az olan ya da hiç olmayan işe girmektedirler.

 

Neler Şizoid Kişilik Bozukluğuna Neden Olan haller?

Şizoid kişilik bozukluğu nedenleri çok net değildir. Şizofreni spektrum bozukluğuna yerleştirilmiştir. Bu bozukluk Eksen II DSM-IV-TR listelenmiştir. Şizoid kişilik bozukluğunun şizofreni bakımından göreceli olarak acı çeken kişilere yakınları diğer zihinsel hastalıklardan muzdarip kişilere göre çok yaygındır. Bir kişinin şizofreniyle ilgili genleri devraldığı genetik bir bozukluk olabilir.Genetik nedenlerin haricinde çevresel faktörler şizoid kişilik bozukluğunun gelişiminde rol oynayabilir. Zor çocukluktaki, anne-babalarla veya çevresindeki insanlarla sıcaklık ve duygusal bağları bulunmayan bireyler risk altındadır. Çocukluk ya da ergenlik döneminde duygusal bir travma, işlevsiz aile, sosyal izolasyon korkusu ya da sosyal etkileşim şizoid bozukluğunu tetikleyebilir. Herhangi bir duygusal zarar veya hasarı önlemek için geliştirilen koruyucu bir mekanizma olması gerekiyor.

Şizoid kişilik bozukluğunun  risk faktörleri nelerdir:

  • Duygusal olarak ayrılmış bir ebeveyni veya işlevsiz bir ailesi olan bir birey.

  • Çocuklukta kötüye kullanım, travma veya kötü muamele gören birey.

  • Ihmal edilmiş, korkunç bir ortamda büyümüş bir kişi.

  • Şizofreni veya şizotipal kişilik bozukluğu tanısı alan bir ebeveyni veya yakın akrabası olan birey.

 

Şizoid Kişilik Bozukluğunun Tedavisi

 

Şizoid kişilik bozukluğu olan insanlar, uzaklığına ve müstakil dışa rağmen, yalnız ve duygusal açıdan duyarlıdırlar. Bu nedenle alkol bağımlıları veya uyuşturucu bağımlıları olma riski altındadırlar. Büyük depresyon, kaygı, panik bozukluk veya sosyal fobi çekebilirler. Bu kişiler ayrıca şizofreni, şizotipal bozukluk, sanrılı bozukluk ve diğer kişilik bozuklukları geliştirebilirler. Böylece, onlara yardım ve tedavi aramaları çok önemlidir. Bununla birlikte, şizoid kişilik bozukluğunun bu bireylerin çoğunun nadiren sorunlarından bahsettikçe ve tedavi ararken, yaygınlığının değerlendirilmesi çok zordur. Çünkü davranışları ve düşünme süreci onlar için herhangi bir sorun oluşturmaz. Yardım isteyenler doktor tarafından değerlendirilir. Şizoid kişilik bozukluğu teşhisi konduktan sonra, terapist ya da psikiyatrist bireyin sorunlarına neden olan inanç ve davranışları değiştirmesine yardım edecektir. Onlara sosyal beceriler geliştirmelerinde yardımcı olur, onlara toplumsal bir durumda nasıl tepki vereceğini öğretir vb. Grup terapi seansları kişiler arası becerilerin geliştirilmesine yardımcı olmak için organize edilir. Bazı duyguların oluşmasına yardımcı olmak ve sosyal problemlerin üstesinden gelmek için ilaçla reçete edilebilir.

Bu, şizoid kişilik bozukluğuna neden olanla ilgili bazı bilgilerdi. Bu insanlar etraflarındaki diğer insanlara garip gelebilirler. Bununla birlikte, günlük yaşamlarında iyi şeyler yapıyor ve kendilerine iyi bakıyorlar. Şizoid kişilik özellikleri , onlara önemli bir ilişki kurmamak veya bunları inşa etmek ya da bir aile yaşamına girmek için izin vermez. Bundan başka, bu bozukluk duygusal olarak ayrı ve soğuk insanlardırYorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir